ROAS je zkratka anglického výrazu Return on ad spend. Do češtiny bychom to přeložili jako návratnost prostředků vložených do reklamy a dává nám odpověď na otázku: Kolik korun mi přinese jedna koruna investovaná do reklamy?

Vypočítává se jako poměr mezi výnosy a náklady. Výsledné ROAS se udává buď v absolutní hodnotě nebo v procentech. Čím vyšší číslo, tím lépe.

ROAS vzorec

Příklad:
Investujete do reklamy 1.000 Kč a z kampaně utržíte 5.000 Kč. ROAS je tedy 5 či chcete-li 500 %. Každá koruna investovaná do této reklamy Vám přinesla 5 korun v tržbách.

Nejčastější využití najde ROAS ve vyhodnocování efektivity jednotlivých reklamních kampaní a při porovnávání kampaní napříč reklamními kanály.

Existuje mnoho dalších ukazatelů, které můžete také využít. Například ROMI (Return on Marketing Investments), kde sledujeme komplexní náklady na marketing vůči tržbám ze sledovaných kampaní. Do nákladů  započítáme cenu práce, poplatky agenturám, náklady na software a podobně.